Banner Kho Dây Thừng

Dây Thừng 3, 4 TaoXem thêm

Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 6mm
 • Chiều dài: 44m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 471 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 7mm
 • Chiều dài: 31,5m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 635 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 8mm
 • Chiều dài: 24,5m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 810 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 10mm
 • Chiều dài: 17m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 1220 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam

Dây Thừng Cho Tàu, ThuyềnXem thêm

Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 7mm
 • Chiều dài: 31,5m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 635 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 8mm
 • Chiều dài: 24,5m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 810 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 10mm
 • Chiều dài: 17m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 1220 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 12mm
 • Chiều dài: 11,5m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 1723 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam

Dây Thừng Kéo Bạt Mái CheXem thêm

Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 8mm
 • Chiều dài: 24,5m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 810 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Model:
58.000 
 • Chất liệu: PP, PE chịu lực tốt, chống tia UV
 • Tình trạng: mới 100%
 • Size: 7mm
 • Chiều dài: 31,5m
 • Trọng lượng: 1 Kg
 • Lực kéo đứt: 635 Kg
 • Màu: Nâu nhạt
 • Dây có dạng xoắn
 • Hiệu: con hổ
 • Xuất xứ: Việt Nam